Vyberte stránku

Služby

 • Komplexní Ostraha: Nabízíme širokou škálu ostrahových služeb, včetně ostrahy komerčních prostor, průmyslových objektů, veřejných zařízení a soukromých rezidencí, bodyguardingu, převozy peněz a cenin.

 • Kvalifikovaný Personál: Náš tým bezpečnostních pracovníků je pečlivě vybírán a průběžně se účastní školení v oblasti bezpečnostních protokolů a taktik.

 • Moderní Technologie: Využíváme nejnovější technologická řešení pro monitorování a zabezpečení, včetně kamerových systémů, alarmů a přístupových systémů.

 • Přizpůsobení Klientům: Nabízíme flexibilní řešení ostrahy přizpůsobená specifickým potřebám a požadavkům našich klientů.

 • Prevence a Rychlá Reakce: Klademe důraz na preventivní opatření a zajišťujeme rychlou reakci na jakékoli bezpečnostní incidenty.

 • Event Security: Poskytujeme specializované bezpečnostní služby pro veřejné a soukromé akce, včetně koncertů, konferencí a společenských akcí.

 • Zákaznická Podpora: Nabízíme vynikající zákaznickou podporu a konzultace v oblasti bezpečnostních řešení.

 • Etika a Discretnost: Přikládáme velký význam dodržování etických standardů a diskrétnímu zacházení s informacemi klientů.

 • Důraz na Právní Aspekty: Dbáme na dodržování všech relevantních právních a regulačních požadavků v oblasti bezpečnosti a ochrany.

 • Konkurenceschopné Ceny: Naše služby jsou nabízeny za konkurenceschopné ceny s transparentním cenovým modelem.

• Profesionální Úklid: Nabízíme širokou škálu úklidových služeb, včetně úklidu kanceláří, domácností, průmyslových prostor a veřejných zařízení.

• Kvalifikovaný Personál: Náš tým úklidových pracovníků je pečlivě vybírán a pravidelně prochází školením, aby zajistil vysokou kvalitu služeb.

• Flexibilní Časování: Přizpůsobujeme se potřebám zákazníků a nabízíme flexibilní časování úklidu, včetně možnosti pravidelného úklidu nebo jednorázových zakázek.

• Ekologické Přístupy: Klade důraz na použití ekologicky šetrných čistících prostředků a metod, které chrání životní prostředí.

• Komplexní Služby: Kromě standardního úklidu nabízíme také speciální služby jako hloubkový úklid, čištění koberců, mytí oken a další.

• Zákaznická Podpora: Poskytujeme vynikající zákaznickou podporu, včetně rychlého řešení jakýchkoli dotazů nebo problémů.

• Konkurenceschopné Ceny: Naše služby jsou cenově dostupné a nabízíme transparentní cenové modely bez skrytých poplatků.

• Spolehlivost a Důvěryhodnost: Zajišťujeme vysokou spolehlivost a důvěryhodnost služeb, včetně dodržování všech bezpečnostních a hygienických standardů.

 • Investiční Strategie: Specializujeme se na vývoj a implementaci komplexních investičních strategií, zaměřených na dosažení optimálního výnosu a minimalizaci rizik pro naše klienty.

 • Portfoliové Řízení: Nabízíme služby řízení investičních portfolií, včetně výběru, hodnocení a správy investic ve finančních trzích, nemovitostech a alternativních investicích.

 • Finanční Analýza a Poradenství: Poskytujeme důkladné finanční analýzy a poradenství, včetně tržních výzkumů, hodnocení rizik a identifikace investičních příležitostí.

 • Správa Kapitálu a Aktiv: Efektivně spravujeme kapitál a aktiva klientů, včetně optimalizace likvidity a diverzifikace investic.

 • Korporátní Finance a Fúze: Poskytujeme služby v oblasti korporátních financí, včetně poradenství při fúzích a akvizicích, restrukturalizacích a emisích cenných papírů.

 • Daňové a Právní Poradenství: Spolupracujeme s expertními daňovými a právními poradci, abychom zajistili soulad s příslušnými daňovými a právními předpisy a nabídli komplexní poradenství.

 • Trvalá Udržitelnost a ESG: Zaměřujeme se na investice s důrazem na environmentální, sociální a governance aspekty (ESG), podporujeme udržitelný rozvoj a etické investiční praktiky.

 • Rizikový Kapitál a Start-upy: Investujeme do start-upů a podniků s vysokým růstovým potenciálem, nabízíme mentorství a podporu v oblasti business developmentu.

 • Personalizovaný Přístup: Přistupujeme k každému klientovi individuálně, vytváříme řešení na míru dle specifických cílů a potřeb klienta.

 • Transparentnost a Etika: Zavazujeme se k transparentnosti ve všech našich operacích a dodržujeme nejvyšší etické standardy v našich obchodních praktikách.

V rámci výše popsaných aktivit naše společnost:

• zaměstnává nejlepší manažery v dané oblasti v divizním uspořádání
• disponuje vlastním vozovým parkem a příslušným technickým vybavením a zařízením pro kvalifikovaný výkon nabízených činností a služeb
• je ryze česká společnost, bez jakýchkoli zahraničních vlivů a účastí
• využívá vždy posledních optimálních poznatků a trendů v dané oblasti včetně konfrontace se zahraničními zkušenostmi
• dodržuje vysoké nároky na kvalitu, hygienu a bezpečnost práce
• zabezpečuje pravidelná odborná školení a prověřování svých zaměstnanců za účelem dosažení vysoké kvality a odbornosti
• ručí za optimalizaci nákladů na ostrahu, úklidovou i stravovací činnost podle potřeb zákazníka, na základě otevřeného účetnictví a každoročního nezávislého auditu
• zodpovídá za dodržování hygienických předpisů a směrnic na ochranu spotřebitele v souladu s vyhláškou č.294/97 Sb.,
• sjedná za výhodných podmínek instalaci nápojových automatů
• dodává automaty na kávu, prodejní automaty na nápoje a jídla, včetně kávovarů do sekretariátů

Poptávkový formulář

Přečtěte si prosím naše podmínky ochrany osobních údajů.